اخبار کرپ ناز

نامی برتر در صنعت نساجی 

نامی برتر در صنعت نساجی 

شرکت کارخانجات کرپ ناز

 

Crepenaz Textile Mills Co

شرکت کارخانجات کرپ ناز 

 

Crepenaz Textile Mills Co

مجموعه ی کارخانجات ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی و چاپ انواع پارچه 

تلفیق موزون ذوق و هنر ایرانی با توانایی صنعتی

تولید کننده ی برتر انواع نخ و پارچه 

با پیشینه ایی پر افتخار و افق های روشن فرارو

پیشتاز نوآوری ، حضور توانمند و طلایه دار قطع وابستگی

با پارک ماشین آلات مدرن ، تخصص و پویایی